Cele i założenia

Czym jest projekt Q&A

Projekt „Q&A: Nowe PZP”, to inicjatywa prawników kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, specjalizujących się w prawie zamówień publicznych.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania przepisów nowego prawa zamówień publicznych, w przystępny i jasny sposób.

Kluczowym i wyróżniającym założeniem jest więc komunikatywna, praktyczna a przede wszystkim syntetyczna forma, której podporządkowane będą wszelkie treści publikowane na stronie projektu.


Dlaczego formuła Q&A?

Realizując wskazane powyżej założenia, na stronie publikować będziemy krótkie komentarze podporządkowane formule Q&A, a więc realizowane w ramach schematu:

  • precyzyjne PYTANIE dotyczące praktycznych problemów interpretacji prawa zamówień publicznych
  • syntetyczna i możliwie jednoznaczna ODPOWIEDŹ.

Nasze odpowiedzi mają być przede wszystkim praktycznie użyteczne. Dlatego publikowane komentarze opierać się będą na rozwiązaniach, które sami skutecznie stosujemy w codziennej praktyce zawodowej, udzielając wsparcia naszym klientom. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że skuteczność decyzji podejmowanych w systemie zamówień zamówień publicznych, często podlega weryfikacji w ramach sporów pomiędzy uczestnikami tego systemu. Dlatego na stronie odnaleźć można również wiele odniesień do interesujących, doniosłych praktycznie orzeczeń, czy urzędowych interpretacji dotyczących prawa zamówień publicznych.

Co znajdziesz na stronie?

Bliskie jest nam podejście, które wyrażają słowa przypisywane A. Einsteinowi: jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz. Oczywiście zagadnienia prawne bywają obiektywnie bardzo skomplikowane, a przez to czasami nie sposób uniknąć rozbudowanych wyjaśnień.

Nie zmienia to jednak naszego podstawowego założenia: nawet dla złożonych problemów prawnych należy poszukiwać prostych i klarownych rozwiązań. Formuła Q&A – oparta na udzielaniu jednoznacznych i syntetycznych odpowiedzi na precyzyjne pytania – doskonale się do tego nadaje. 

W każdym razie to założenie mamy zamiar udowodnić w ramach Projektu Q&A, wyznaczając sobie ambitny cel: nasze wpisy nie przekroczą 250 słów :) Będzie więc praktycznie, jednoznacznie i do tego syntetycznie.

Jak dobieramy tematy publikacji?

Wysoko cenimy praktyczną użyteczność wypowiedzi prawników, dlatego źródłem inspiracji są dla nas przede wszystkim doświadczenia zawodowa i wyzwania, które na co dzień pomagamy pokonywać naszym klientom.

Głęboko wierzymy, że najciekawsze pytania ujawnia praktyka. Jesteśmy przekonani, że wiele takich pytań zadają nasi Czytelnicy – odbiorcy Projektu Q&A. Dlatego serdecznie zachęcamy do jego współtworzenia – w zakładce kontakt znajduje się formularz, za pośrednictwem którego można przesyłać do nas pytania, na które sukcesywnie postaramy się odpowiadać.


Skąd pomysł?

Pomysł na Projekt Q&A pojawił się jako jeden z rezultatów współpracy z PARP przy tworzeniu pierwszego kierowanego do przedsiębiorców podręcznika z "nowego prawa zamówień publicznych" (LINK).
Pracując nad podręcznikiem dostrzegliśmy, że choć rynek wydawniczy i Internet dostarczają coraz to nowych źródeł wiedzy o prawie zamówień publicznych, wśród nich bardzo rzadko można trafić na krótkie formy, dostarczające precyzyjnych i wiarygodnych odpowiedzi na najbardziej praktyczne pytania dotyczące stosowania Nowego PZP.
Oczywiście komentarze, artykuły czy glosy są bardzo potrzebne. Niemniej praktyka często wymaga - szczególnie od przedsiębiorców - szybkiego podejmowania decyzji, które ze względu na dynamikę działań nie zawsze da się poprzedzić pogłębioną analizą. Właśnie na tę potrzebę chcemy odpowiedzieć, dostarczając krótkich i precyzyjnych wyjaśnień o kluczowych zagadnień Nowego PZP. 

Dla kogo publikujemy?

Zakładamy, że treści publikowane w ramach Projektu Q&A najbardziej użyteczne będą dla przedsiębiorców, w szczególności dla polskich MŚP. Chcemy jednak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, zdobywanym w codziennej praktyce zawodowej.
Skoro więc  na co dzień współpracujemy ze wszystkimi uczestnikami systemu zamówień publicznych mamy nadzieję, że nasz Projekt okaże się użyteczny dla każdego zainteresowanego praktycznym podejściem do nowego prawa zamówień publicznych.