ZESPÓŁ

Agnieszka Chwiałkowska

Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Jako dyplomowany ekspert ds. funduszy europejskich wspiera klientów z tych sektorów również w sprawach związanych z ubieganiem się oraz rozliczaniem środków unijnych.

Współautorka m.in. podręcznika opracowanego na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki”.

Więcej...

Paweł Kania

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawnej obsłudze inwestycji infrastrukturalnych. Koncentruje się na obsłudze podmiotów działających w branży energetycznej, wykorzystując doświadczenie i wiedzę zdobytą w toku studiów inżynierskich z zakresu energetyki. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Więcej...

Ludmiła Kitaszewska

Zapewnia bieżące wsparcie zamawiającym i wykonawcom w całym procesie udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji kontraktów. Reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. u wiodącego europejskiego producenta autobusów elektrycznych.

Doradzała m.in.: zamawiającym sektorowym, wykonawcom robót budowlanych, spółkom energetycznym oraz działającym na rynku ropy i gazu, a także przedsiębiorstwom komunikacyjnym.


dr Jarosław Kola

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, elektromobilności i funduszach unijnych. Doradzał przy realizacji  strategicznych przedsięwzięć realizowanych w systemie zamówień publicznych, takich jak m.in. Baltic Pipe, Terminal LNG, morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych. Autor kanału na YouTube na temat zamówień publicznych.

Jan Roliński

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Ma doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych, w tym finansowanych ze środków unijnych. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Ekspert w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Więcej...


Piotr Wojdak

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne, w tym umów w sektorze IT, telekomunikacyjnym, energetycznym, budowlanym czy obronnym. Wspiera również beneficjentów środków unijnych w sporach z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi.

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Więcej...