Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kancelaria WKB dokonuje wszelkich starań i dobiera środki techniczne tak, aby przetwarzane dane były bezpieczne. W trosce o zapewnienie pełnej świadomości o przetwarzaniu danych informujemy, że dane osobowe na stronie nowe-pzp.pl przetwarzane są według następujących zasad:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną, za pomocą wiadomości na adres: newsletter@wkb.pl

2. Jakie dane przetwarzamy?

  • Strona internetowa nowe-pzp.pl korzysta z plików „cookies” w celu świadczenia najwyższej jakości usług.

  • W ustawieniach przeglądarki można zarządzać sposobem korzystania z plików „cookies” przez stronę nowe-pzp.pl poprzez wyrażenie zgody lub odmowę zgody (zob. pkt 8 poniżej).

  • W przypadku wypełnienia formularza rejestracji na Newsletter będziemy przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwę firmy i nazwę stanowiska. Będą one przetwarzane w celu wysyłki Newslettera w zakresie wskazanym przy rejestracji. Podstawą prawną w tym przypadku jest zgoda. Z otrzymywania Newslettera można w każdej chwili zrezygnować.

3. Komu przekazujemy dane?

W ramach usprawnienia świadczenia usługi Newslettera będziemy przekazywać dane do naszego dostawcy usług informatycznych.

4. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem)

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

  • sprostowania danych

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu

  • przenoszenia danych

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

5. Jak długo będziemy przechowywać dane?

Do momentu zrezygnowania z usługi Newslettera.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Nie, jest jednak konieczne do otrzymywania Newslettera.

7. W jakim celu przetwarzane są dane?

Dane przetwarzamy w celu wysyłania Newslettera, na podstawie uzasadnionego interesu. Dane są nam potrzebne aby wysyłać jedynie takie wiadomości, które będą interesujące dla odbiorcy.

8. Pliki „cookies”

Pliki „cookies” są to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być odczytywane przez Administratora oraz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Google). „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki „cookies” służą m.in.: zachowaniu bezpieczeństwa usług i zapobieganiu oszustwom, wspomaganiu wydajności strony, rejestracji wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystaniu z funkcji społecznościowych, wspieraniu personalizacji stron internetowych (np. zapisywanie ustawień języka).

Strona nowe-pzp.pl korzysta z narzędzia Google Analytics. Oznacza to, że w trakcie korzystania ze strony mogą być pobierane dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych osób korzystających ze strony ani żadnych informacji poufnych z ich komputera. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie „cookies” w urządzeniu. Ustawienia te można zmienić tak, aby całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” w urządzeniu. Instrukcje obsługi plików „cookies” dla różnych przeglądarek można znaleźć:

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej lub spowolnić działanie strony.