Podręcznik dla MŚP

Praktyczny podręcznik...

Jedną z inspiracji do stworzenia Projektu Q&A była współpraca przy tworzeniu pierwszego urzędowego podręcznika z zakresu Nowego PZP, który przygotowaliśmy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podręcznik ma praktyczny charakter i jest adresowany do przedsiębiorców.

W tworzeniu podręcznika uczestniczył zespół w składzie Agnieszka Chwiałkowska, Michał Mielnik, Jan Roliński,  Piotr Wojdak i Jarosław Kola, który jako redaktor, następująco scharakteryzował jego założenia:
Warto przede wszystkim podkreślić, że uchwalenie nowego aktu prawnego regulującego kompleksowo udzielanie zamówień publicznych ma służyć przede wszystkim wprowadzeniu „nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług”. Osiągnięcie tego celu leży w interesie wszystkich aktorów życia gospodarczego w Polsce. Dlatego w imieniu autorów wyrażam nadzieję, że to opracowanie okaże się użyteczne w codziennej praktyce przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, a przez to przyczyni się do realizacji wskazanego powyżej celu.

Tę samą nadzieję wyrażamy w odniesieniu do Projektu Q&A, dlatego Państwa uwadze polecamy również podręcznik, jako uzupełnienie treści publikowanych w ramach Projektu Q&A na stronie nowe-pzp.pl.